Prague Voleyball Games
https://www.praguevolleyballgames.cz/ 
prosím rodiče zmíněných hráčů/hráček, aby se vyjádřili do 30.6. zda jsou pro nebo ne

Cílová skupina:    
dívky – nar. 1. 1. 2004 – 31. 12. 2005    /    chlapci – nar. 1. 1. 2006 – 31. 12. 2007  

Termín: 26. – 29. 12. 2020
Cestovné a ubytování + startovné hradí oddíl
Jídlo a drobné útraty každý sám za sebe  

Mezinárodní turnaj pro mládež z celé Evropy, možnost prezentace oddílu i jednotlivců

Dotazy a připomínky: mkopecek@gmail.com, 776463261